SIMAP
       
     
Center for it-sikkerhed
English  Danish
 
 

SIMAP - Secure Information Management and Processing

Projektet gennemføres med støtte fra Forskningsstyrelsens programkomite or Nanovidenskab og –teknologi, Bioteknologi og IT (NABIIT)

I mange sammenhænge kan hemmeligholdelsen af privat information være af stor værdi, og derfor er fortrolighed og sikker håndtering helt afgørende. På den anden side kan kombinationen af privat information fra forskellige kilder være lige så værdifuld. Hvordan kan denne kombination realiseres uden at den individuelle hemmeligholdelse kompromitteres?

Dette projekt har til formål at give generelle og konkrete løsninger på det fundamentale problem at kombinere hemmelig viden uden at hemmelighederne kompromitteres. Dette indebærer et tæt samarbejde mellem tre forskningsfelter: 1) kryptologi som tilvejebringer det tekniske fundament; 2) informationsøkonomi som abstrakt beskriver anvendelserne, dvs. undersøger hvorledes dette fundament bedst kan anvendes til at realisere de ønskede anvendelser; og 3) programmeringssprog, som binder kryptologi og informationsøkonomi sammen ved at gøre det lettere at anvende de kryptografiske primitiver til at realisere de ønskede anvendelser i kørende software på en sikker måde.

Anvendelserne er mange og omfatter potentielt alle situationer hvor hemmelig information er involveret. Eksemplar er samkøring af personlige informationer fra forskellige kilder (fx databasesamkøring), benchmarking af relaterede virksomheder med læring eller motivering for øje eller auktioner som netop har til formål at koordinere privat information for at bestemme den rette fordeling og pris af de udbudte varer.

Projektet spænder fra grundforskning til kørende prototyper og har som målsætning at sætte en ny standard for hvor sikkert og effektivt hemmelig viden kan kombineres.

Deltagende forskere:

 

Praktisk information

Deltagere:

Kontakt:
Jakob Illeborg Pagter
Tlf. 89 42 56 31
Mobil 21 65 10 93

jakob.i.pagter
@alexandra.dk

Ressourcer:

Sidst opdateret 05-Feb-2007