Center for
it-sikkerhed
       
     
Center for it-sikkerhed
English  Danish
 
 

Alexandra Instituttet har i samarbejde med erhvervsliv og forskning etableret Center for it-sikkerhed, der er det første center af sin art herhjemme. I bestyrelsen sidder:

It-sikkerhed er i de senere år kommet stadig mere i fokus, både i erhvervslivet og i den brede offentlighed. Ikke mindst på grund af den betragtelige stigning i virusangreb og phishing, der har ført til store tab i både økonomi og effektivitet på mange arbejdspladser.

Med en støt stigende afhængighed af internettet og en voksende udbredelse af it-i-alting forventes it-sikkerhed at blive stadigt mere kritisk. Traditionelle trusler som beskrevet ovenfor vil udgøre en stadigt større risiko, samtidig med at nye anvendelser og brugsmønstre vil betyde helt nye trusler og sikkerhedsudfordringer.

Alexandra Instituttets Center for it-sikkerhed vil bidrage med forskningsbaserede aktiviteter som med udgangspunkt i brugernes behov søger at adressere ovennævnte trusler med innovative løsninger.

Kontaktinformation

Center for it-sikkerhed
Alexandra Instituttet A/S
IT-byen, Åbogade 34
8200 Århus N
Tlf. 89 42 57 57
Fax 89 42 57 50
sikkerhed@alexandra.dk

Formand for bestyrelsen:
Søren Duus Østergaard,
IBM

Forskningschef:
Ivan Damgaard, professor, Datalogisk Institut,
Aarhus Universitet

Innovationschef:
Jakob Illeborg Pagter,
Tlf. 89 42 56 31
Mobil 21 65 10 93
jakob.pagter
@sikkerhed.alexandra.dk